الفرق بين النسختين بتاع «كيميا»

تم إضافة 22,369 بايت ،  قبل 10 سنوات
مافيش ملخص للتعديل
ص (تزويد روبوت: km:គីមីវិទ្យា)
{{تدقيق|تاريخ=يناير_2010}}{{بوابة|كيمياء|Nuvola apps edu science.png}}
[[File:Chemicals in flasks.jpg|thumb|left|مركبات كيمياويه فى [[ازازه|أزايز]].]]
[[ملف:Chemicals in flasks.jpg|تصغير|يسار|150بك|[[مركبات كيميائية]] في قوارير مخبرية (منها [[هيدروكسيد الأمونيوم]] و[[حمض النيتريك]]) مضاءة بعدة ألوان]]
[[File:Zewail.jpg|200px|left|thumb|[[مصريين|المصرى]] [[احمد زويل]] أخد [[جايزة نوبل]] فى الكيميا. ]]
'''كيمياء''' هي في الأصل كلمة عربية مثل السيمياء، مأخوذة من (الكَمِيّ) وهو الشجاع، و(المُتَكَمِّي) في سلاحه أي المتغطي المتستِّر بالدرع والبيضة، وسُمِيت كذلك لأن الكيميائيين القدماء كانوا يحتفظون بمعلوماتهم سرية عن الآخرين، وتعنى كمصطلح: العلم الذي يدرس المادة وتفاعلاتها وعلاقاتها بالطاقة. ونظرا لتعدد واختلاف حالات المادة, والتي عادة ما تكون في شكل [[ذرات]], فإن الكيميائين غالبا ما يقوموا بدراسة كيفية تفاعل الذرات لتكوين الجزيئات وكيفية تفاعل الجزيئات مع بعضها البعض.
'''الكيميا''' ({{لغه|انجليزى}} Chemistry; {{لغه|فرنساوى}} Chimie; {{لغه|المانى}} Chemie)‏ هو العلم اللى بيدرس الماده ومراحل التغيير بتاعتها. فيه اختلاف كبير على اصل اسم "الكيميا".<ref>
[http://www.alchemylab.com/history_of_alchemy.htm History of Alchemy from Ancient Egypt to Modern Times.]</ref>
علم ال[[فيزيا]] كمان بيناقش الماده، بس الفرق بينهم ان الفيزيا بتناقش أساسيات الماده، والكيميا بتناقش كل حاجه فى الماده من التكوين، والسلوك، والهيكل، وخصايص المادة، والتغييرات اللى بتمر فيها التفاعلات الكيماويه.<ref>
[http://dictionary.reference.com/browse/Chemistry Chemistry | Define Chemistry at Dictionary.com]</ref>
وكمان الفيزيا بتركز على دراسة الذرات والجزيئات والكريستالات فى الحاجات المتعلقه بال[[طاقه]] وال[[كون]].
 
والكيمياء هو علم يدرس [[عناصر كيميائية|العناصر الكيميائية]] و[[مادة كيميائية|المواد الكيميائية]] (التركيب والخواص والبناء) والتحولات المتبادلة فيما بينها ([[تفاعلات كيميائية|التفاعلات الكيميائية]]).
الكيميا بيتفرع منها علوم تانيه:
 
تقسم الكيمياء إلى عدة فروع رئيسية ومنها :
* [[كيميا تحليليه|الكيميا التحليليه]] (هى دراسة التركيب الكيماوى بتاع المواد الطبيعيه والصناعيه. الخصايص اللى بتتدرس فى الكيميا التحليليه هى الخصايص الهندسيه زى شكل الجزيئات/molecules وتوزع الذرات/atoms جواها لـ خصايص التركيب وتحديد المكونات من العناصر).
تنقسم الكيمياء بصفة عامة إلى عدة فروع رئيسية، كما يوجد أيضا تفرعات لهذه الفروع, وموضوعات ذات تخصص أكبر داخل هذه الفروع.
* ال[[بيوكيميا]] (هى علم بيشوف العمليات الكيماويه اللى بتحصل جوا الكائن الحى).
* [[كيميا مش عضويه|الكيميا المش عضويه]] {{ص|({{لغه|انجليزى}} inorganic chemistry)}}.
* [[كيميا عضويه|الكيميا العضويه]] (هى علم بيدرس تركيب وخصايص وتفاعلات المركبات العضويه {{ص|({{لغه|انجليزى}} organic compounds)}}).
* [[كيميا فيزيائيه|الكيميا الفيزيائيه]] (هى علم بيدرس الاصل الفيزيائى بتاع التفاعلات والانظمه الكيماويه. وبيدرس تغييرات حالات الطاقه فى التفاعلات الكيماويه).
 
; [[كيمياء تحليلية|الكيمياء التحليلية]]: هي تحليل عينات من المادة لمعرفة التركيب الكيميائى لها وكيفية بنائها.
[[احمد زويل]] الحايز على [[جايزة نوبل]] فى الكيميا أشهر عالم كيميا [[مصريين|مصرى]].
; [[كيمياء حيوية|الكيمياء الحيوية]]:هي دراسة المواد الكيميائية, والتفاعلات الكيميائية التي تحدث في الكائنات الحية.
;[[كيمياء غير عضوية|الكيمياء غير العضوية]]: هي دراسة خواص وتفاعلات المركبات غير العضوية. ولا يوجد هناك حد واضح للتفريق بين الكيمياء العضوية وغير العضوية, كما أن هناك تداخل كبير بينهما, ويكون أهمه في فرع أخر يسمى كيمياء الفلزات العضوية.
;[[كيمياء عضوية]]: هي دراسة تركيب, وخواص, وتفاعلات المركبات العضوية.
;[[كيمياء فيزيائية|الكيمياء الفيزيائية]]: هي دراسة الأصل الفيزيائى للتفاعلات والأنظمة الكيميائية. ولمزيد من التحديد فإنها تدرس تغييريات حالات الطاقة في التفاعلات الكيميائية. ومن الفروع التي تهم الكيميائيين المتخصصين في [[كيمياء حرارية|الكيمياء الحرارية]], [[كيمياء حركية|الكيمياء الحركية]], [[كيمياء كم|كيمياء الكم]], [[الميكانيكا الإحصائية]]، [[علم طيف|علم الأطياف]].
 
== مقدمة تاريخية ==
== مصادر ==
{{reflist}}
 
يحاول الإنسان عبر العصور أن يبحث في طبيعة العالم الذي من حوله، وذلك بدافع غريزة حب المعرفة، ومن خلال ذلك، تم الكثير من الاكتشافات المهمة التي ساعدت على تطوير العلوم والتكنولوجيا ومن ضمنها علم الكيمياء وهو علم يعنى بطبيعة المادة ومكوناتها، وكذلك بكيفية تفاعل المواد المختلفة مع بعضها بعضاً، وعلى هذا تكون وظيفة العالم الكيميائي الأساسية هي معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن طبيعة المادة التي أوجدها الله في هذا الكون.
{{تقاوى}}
 
بدايات علم الكيمياء.تعود بدايات علم الكيمياء إلى زمن موغل في القدم، فلقد اختلف في مكان نشأته، قيل أن بداياته كانت في القرن الثالث قبل الميلاد، كما أن الحضارات القديمة التي سادة كلاً من الصين والهند كانت تعتبر المعالجة الكيميائية(تغيير المواد بالسوائل الكيميائية) من بين ما يتقنونه مهارة وحذقاً وأن هذه المعرفة والبراعة انتشرتا غربا إلى إمبراطوريتي فارس ومصر القديمة حيث كان دبغ الجلود وصناعة الأصباغ ومستحضرات التجميل من بين الفنون التي مارسها المصريون، وتعتبر الإسكندرية المركز الأول للكيمياء القديمة حيث تأثرت بفلسفة الإغريق بعد قيام الإسكندر الأكبر بفتح مصر (322ق.م)، حيث جذب إليها الكثير من الإغريق فارتبطت مهارة المصريين مع نظريات الإغريق مما أدى إلى ظهور أولئك الذين يمارسون الكيمياء، ونسب إليها أنها موطن البحث لهذا العلم الذي يحيل المعادن العادية إلى معادن ثمينة ويعيد الشباب إلى الإنسان، وتزامن مع ظهور الكيمياء القديمة ظهور التنجيم واختلط بها السحر كما سيطرت الرمزية على هذه الكيمياء في العصور الوسطى وأغرقها الغموض.
[[تصنيف:كيميا]]
 
مساهمة العرب في تطوير الكيمياء. عندما فتح العرب مصر سنة(642م) ولا ريب أن أولئك الفاتحين أسهموا بقدرٍ موفور في تطوير الكيمياء، حيث يعتبرون أول من اشتغل بالكيمياء كعلم له قواعده وقوانينه، وذلك منذ القرن الثاني الهجري، وطبقوا إنتاجهم في الصيدلية بصفة خاصة. وما زال الالتحام بين شتى المفاهيم لعلوم الكيمياء القديمة ينم عن اللفظ العربي نفسه مثل (ألـ وخيمياء) وهو الشكل الإغريقي الذي يطلق على مصر. كذلك أصل كلمة كحول وهو عربي بمعنى غول وغرّبت هذه الكلمة أو حولت على اللغة الغربية بهذه الصفة. قال الله تعالي في سورة الصافات الآية(47): (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون). واستمرت أصول الكيمياء العربية مرجعاً للغرب إبان القرون الوسطى وانتقلت ترجمات أعمالهم إلى أوروبا في القرن الثاني عشر الميلادي والتي اشتهرت بعد أن وصل الفتح العربي إلى الأندلس سنة(711م) يحمل معه المعارف العربية. وفي الجامعات العربية ببرشلونة وطليطلة تعلم طالبوا العلم من جميع أنحاء أوروبا فن الكيمياء.
 
الكيمياء الحديثة. يرجع تاريخ الكيمياء الحديثة إلى القرن السابع عشر الميلادي بأبحاث (بويل) الذي قسم الأجسام إلى مواد أولية(عناصر ومركبات ومخاليط) وتلت أبحاث (بلاك، ولافوازيية)عن الاحتراق والتأكسد ثم(برتلي) الذي اكتشف الأكسجين في الهواء، ثم(كافندش) الذي اكتشف تكوين الماء ثم (دالتون) الذي وضع النظرية الذرية عن تكون المادة وتعرّف الكيمياء الحديثة بأنها:- علم طبيعي في تكوين المادة والتغييرات التي تحدث فيها تحت تغييرات مختلفة تفقد الجسم مظهره الخاص وصفاته التي يتميز بها، إذ تتبدل مادته بأخرى ذات خواص وصفات جديدة وتوصف مظاهر المواد وسلوكها بالخواص الكيميائية، أي تعرّف بذلك وتبين تلك الخواص الكيميائية إبان التفاعلات بالمعادلات.
 
== نظام التسمية في الكيمياء ==
التسمية ترجع إلى النظام المتبع لتسمية المركبات الكيميائية. يوجد نظام معين لتسمية المواد الكيميائية. المركبات العضوية يتم تسميتها طبقا لنظام تسمية المركبات الكيميائية. المركبات غير العضوية يتم تسميتها طبقا لنظام تسمية المركبات غير العضوية. ويسمى ذلك IUPAC وهي اختصار '''{{إنك|International Union of Pure and Applied Chemistry}}''' أي الأتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية.
 
== الذرة ==
 
ظل تركيب الذرة يشغل العلماء لفترة طويلة من الزمن، وكانت أفكارهم عن تركيب المادة في البداية مبنية على أساس نظري، من هؤلاء العلماء العالم دالتون، الذي إفترض أن المادة تتكون من جسيمات صغيرة غير قابلة للانقسام تدعى ذرات، وأن هذه الذرات تنفصل وتتحد بعضها مع بعض لتشكيل مواد جديدة وفق لقوانين خاصة.
 
الذرة: هي أصغر جزء من العنصر لا يمكن أن توجد في حالة انفراد وتتمثل فيها خواص العنصر والجزء من المادة، أو هي أصغر جزء من المادة يمكن أن تنقسم إليه المادة وتظل حاملة لصفاتها الكيميائية، ويمكن ان تدخل في التفاعلات الكيميائية.
=== أصل الكلمة ===
أصل الكلمة عربي من الفعل كمى أي غطى وستر والسبب في ذلك لأن الكيميائيين الأوائل كانوا يخفون معلوماتهم الكيميائية لكي يستخدموها في الشعوذة والسحر والخداع..
وفي العصر الأموي كانت تعرف بعلم المستورات أي العوامل الخفية في المواد
ومن أدلة ذلك قول الأمير خالد بن يزيد وهو من أوائل الكيميائيين العرب :
وإني لأكمى الناس ما أنا مضمر مخافة أن يدرى بذلك كاشح
 
== تاريخ الكيمياء ==
{{رئيسي|تاريخ الكيمياء}}
الكيمياء هو العلم الذي اكتشفه وبرع فيه المصريون الفراعنة, لذا سُمى العلم بعلم المصريين, واتُخذ اسم علم الكيمياء من اسم مصر (كيمى) بمعنى اسود (بالمصرية) وهو أحد أهم أسماء مصر والتي كانت تتلون اراضيها باللون الاسود بسبب طمى فيضان النيل, ونجد ان كلمة كيمى هي القاسم المشترك في اسم علم الكيمياء في كافة لغات العالم للتأكيد على انه العلم الخاص بالمصريين, لذا نجدها بالانجليزية Chemistry,بالفرنسية Chimie، بالكرواتية Kemija, بالتشيكية Chemie, بالفنلندية Kemia,بالالمانية Chemie,بالاسبانية والبرتغالية Quimica,وبالعربية كيمياء وهكذا في كافة اللغات
 
اختلف مؤرخوا العلم حول أصل كلمة كيمياء. فمنهم من ردها إلى الفعل اليوناني chio الذي يفيد السبك والصهر، ومنهم من أعادها إلى كلمتي chem، kmt المصريتين ومعناهما الأرض السوداء، ومنهم من يرى أنها مشتقة من كلمة كمي العربية أي ستر وخفى.
 
ويعرّف ابن خلدون الكيمياء بأنها (علم ينظر في المادة التي يتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة)، ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك.
لقد تأثرت الكيمياء العربية بالخيمياء اليونانية والسريانية وخاصة بكتب دوسيوس وبلنياس الطولوني الذي وضع كتاب (سر الخليقة). غير أن علوم اليونان والسريان في هذا المجال لم تكن ذات قيمة لأنهم اكتفوا بالفرضيات والتحليلات الفكرية.
وتلجأ الخيمياء إلى الرؤية الوجدانية في تعليل الظواهر، وتستخدم فكرة الخوارق في التفسير، وترتبط بالسحر وبما يسمى بعلم الصنعة، وتسعى إلى تحقيق هدفين هما:
 
أ – تحويل المعادن الخسيسة كالحديد والنحاس والرصاص إلى معادن شريفة كالذهب والفضة عن طريق التوصل إلى حجر الفلاسفة.
ب – تحضير أكسير الحياة، وهو دواء يراد منه علاج كل ما يصيب الإنسان من آفات وأمراض، ويعمل على إطالة الحياة والخلود.
 
== الذرة ==
[[ذرة|الذرة]] هي مجموعة من الأجسام المتناهية الدقة. هذه الأجسام تتكون من [[نواة]] موجبة الشحنة وغالبا ما تحتوى على [[بروتون|البروتون]]ات و[[نيترون|النيترون]]ات, كما يوجد أيضا عدد من [[إلكترون|الإلكترون]]ات التي تعادل الشحنة الموجبة في [[نواة|النواة]].
وتدور الالكترونات في مستويات مختلفة تعرف بمستويات الطاقة، حيث يحمل المستوى الأول إلكترونين فقط ويحمل المستوى الثاني ثماني الكترونات. أما المستوى الثالث فهو يحمل 18 إلكترونا. ولكل مستوى طاقة مستويات فرعية يرمز لها بالرموز s ،p, d, f. وغالباُ ما تكون الذرات متعادلة كهربائياً لأن عدد الإلكترونات السالبة يساوي عدد البروتونات الموجبة، ويمكن للذرة أن تتحول إلى أيون موجب عندما تفقد الكترونا أو أكثر عند التفاعل الكيميائي كما يمكن أن تتحول إلى أيون سالب عندما تكتسب ألكترونا أو أكثر وذلك بحسب قيمة الشحنة التي تفقدها أو تكتسبها.
 
العنصر هو فئة من الذرات التي لها نفس عدد البروتونات في النواة. ويسمى هذا العدد ب[[العدد الذرى]] للعنصر. فمثلا, كل الذرات التي لها 6 بروتونات في النواة هي ذرات لعنصر كيميائي يسمى [[كربون|الكربون]], كما أن كل الذرات التي لها 92 بروتون في النواة هي ذرات عنصر [[يورانيوم|اليورانيوم]].
 
أفضل توزيع وشكل للعناصر بصفة عامة في [[الجدول الدوري]], والذي يتم وضع العناصر ذات الصفات الكيميائية المتشابهه في نفس المجموعة. كما يتم وصف العنصر باسمه, ورمزه, وعدده الذري.
 
ونظرا لأن عدد البروتونات في النواة يحدد عدد الإلكترونات المحيطة بالنواة وكذلك خواصها, ونظرا لأن الإلكترونات هي التي تكون ظاهرة من العنصر للعالم الخارجى حيث أنها تقع خارج النواة فإنها تتحكم في التفاعلات, والتحولات الكيميائية التي يمكن حدوثها للعنصر. كما أن عدد النيوترونات الموجودة في النواة قد تغير من حالة العنصر كما لو أنه عنصر أخر.
 
== المركبات ==
المركب الكيميائي هو مادة تتكون من نسبة معينة من العناصر والتي تحدد تركيب المركب والمجموعة التي يقع فيها هذا المركب والتي تحدد بالتالى خواص هذا المركب. فمثلا, ال[[ماء]] هو مركب يحتوى على [[هيدروجين|الهيدروجين]] [[أكسجين|الأكسجين]] بنسبة 2 إلى 1. تتكون المركبات وتتحول عن طريق التفاعلات الكيميائية.
 
=== الجزيئات ===
الجزيء هو أصغر جزء نقي من المركب والذي له خواص كيميائية محدده. ويتكون الجزيء من مجموعة ذرات أو أكثر متحدة مع بعضها البعض.
 
=== الشوارد (الأيونات) ===
الشاردة هو مركب مشحون, أو هو ذرة أو جزيئ إكتسب أو فقد إكترون أو أكثر. الأيونات الموجبة الشحنة تسمى [[شرجبة]] (كاتيونات) مثل كاتيون [[صوديوم|الصوديوم]] NaNa<sup>+</sup> والأيونات السالبة الشحنة تسمى [[شرسبة]] (أنيون) مثل شرسبة (أنيون) [[كلور|الكلور]] Cl<sup>-</sup>, واللذان عن إتحادهما يكونا الملح المتعادل [[كلوريد الصوديوم]](NaCl). ومثل للأيونات ذات الذرات العديدة التي لا تتفكك خلال تفاعلات الحمض - القاعدة هو مجموعة [[هيدروكسيد|الهيدروكسيد]] (OH<sup>-</sup>), أو [[فوسفات|الفوسفات]] (.
 
== الروابط الكيميائية ==
الرابطة الكيميائية هي القوة التي تربط الذرات في الجزيء أو في البلورة. في مركبات بسيطة عديدة, نظرية التكافؤ ومبدأ عدد التأكسد يمكن استخدامهما للتنبؤ بالتركيب الجزيئي. وبالمثل, فإن النظريات الفيزياء الكلاسيكية يمكن استخدامها للتنبؤ بتركيب مركبات أيونية عديدة. أما المركبات ذات التركيب المعقد، مثل السبائك المعدنية، فإن نظرية التكافؤ لا تستطيع تفسير تركيبها, وهنا تظهر أهمية استخدام نظريات [[الميكانيكا الكمية]] مثل نظرية [[المدار الجزيئي]].
 
بعض أنواع الروابط الكيميائية:
# رابطة أيونية
# رابطة تساهمية
# رابطة فلزية
ورابطة تناسقية
والرابطة التناسقية تنساق تحت الرابطة التساهمية تقريبا وتوجد رابطة أخرى وهي الرابطة الهيدروجينية وتتكون عن طريق اتحاد جزيئين بحيث يكون بكل جزئ ذرة هيدروجين وذرة أخرى ذات سالبيه كهربيه عاليه والذي يؤدى إلى وقوع ذرة الهيدروجين بين ذرتين ذات سالبيه كهربيه عاليه عند الاتحاد.
 
الرابطة الأيونية : تتكون غالباً بين الفلزات واللافلزات حيث تكون :
 
'''الفلزات :''' ذراتها حجمها كبير - جهد تأينها صغير (فيسهل فقد الكترونات المستوى الأخير) فيتكون أيون موجب ليصل لأقرب غاز خامل.
 
'''اللافلزات :''' صغيرة الحجم - ميلها الإلكتروني كبير (فيسهل اكتساب إلكترونات) فتصبح أيون سالب لتصل لأقرب غاز خامل (نبيل).
 
والربطة الأيونية هي : انجذاب كهربائي بين الأيون الموجب والسالب (وليس لها وجود مادي).
 
== حالات المادة ==
الحالة هو مجموعة من الأنظمة الكيميائية التي لها تركيب عام متماثل, عند التعرض لمدى معين من تغير الظروف مثل الضغط أو الحرارة.
الخواص الفيزيائية مثل [[الكثافة]] و[[معامل الأنكسار]] تميل أن تكون في المدى المميز لهذه الحالة. الحالة تعرف على أنها النظام الذي إن تم أخذ أو إعطاء طاقة له فإن هذه الطاقة المفقودة أو المكتسبة تستخدم في إعادة ترتيب النظام. بدلا من تغيير شكل الحالة.
 
وفى بعض الأحيان يعتبر التفريق بين الحالات صعب لوجود أكثر من حالة في نفس الوقت، وفى هذه الحالة تعتبر المادة في حالة حرجة. عند تواجد ثلاث حالات للمادة في نفس الوقت تحت ظروف معينة فإن هذا يسمى النقطة الثلاثية ونظرا لأن هذه النقطة ثابتة، يعتبر ذلك جيد لتحديد الظروف الملائمة لهذه النقطة.
 
وأكثر الأمثلة شيوعا لحالات المادة [[صلب|الصلب]]، [[سائل|السائل]]، [[غاز|الغاز]]، كما قد توجد حالات أخرى ليست شائعة. ويمكن ملاحظة أن الثلج كمادة له أكثر من حالة اعتمادا على الضغط ودرجة الحرارة. وتتعامل معظم الحالات مع نظام الأبعاد الثلاثي، ولكن يمكن في حالات معينة التعامل مع نظام البعدين وذلك لارتباطه ببعض العلوم الأخرى مثل علم الـ[[أحياء]].
 
== التفاعلات ==
[[تفاعل كيميائي|التفاعل الكيميائي]] هو تحول في التركيب الدقيق للجزيئات. ويمكن أن ينتج التفاعل الكيميائي من مهاجمة جزيئات لجزيئات أخرى لتكوين جزيئات أكبر, أو جزيئات تتفكك لتكوين جزيئين أو أكثر أقل حجما, أو إعادة ترتيب الذرات في نفس الجزيء أو خلال جزيئات أخرى. وتتضمن التفاعلات الكيميائية غالبا تكوين أو تكسير روابط كيميائية.
 
== نظرية الكم ==
الكم أو الكوتيم يعني أن مقدر الطاقة المنطلقة أو مكتسبة عندما يكتسب الالكترون كمن من الطاقة تسب في أنتقلو من مستوى لأخر
 
== انظر أيضا ==
{{ويكاموس|كِيمْيَاء}}
* [[تاريخ الكيمياء]]
* [[جابر بن حيان]]
* [[قائمة الموضوعات الكيميائية|قائمة بموضوعات الكيمياء]]
* [[قائمة أشهر الكيميائيين]]
* [[كيميائي]]
* [[قائمة مركبات كيميائية|قائمة المركبات]]
* [[الكيمياء العربية]]
* [[خيمياء]]
* [[اكتشاف العناصر الكيميائية]]
* [[تسلسل تاريخي لاكتشاف العناصر|التسلسل التاريخي لاكتشاف العناصر]]
* [[جدول دوري|الجدول الدوري]]
* [[جائزة نوبل في الكيمياء]]
* [[هندسة كيميائية]]
* [[لينوس باولينغ]]
* [[تسجيل وتقييم وترخيص الكيمياويات]] Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
* [[تمام (كيمياء)|التمام في الكيمياء]] Perfectioال
الطاقة النووية
 
== وصلات خارجية ==
{{ويكي مصدر|تصنيف:كيمياء|كيمياء}}
* [http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/ صفحة التسمية الرئيسية, ويفضل قراءة الكتاب الذهبي الذى يحتوى على تعريفات التسميات الكيميائية الأساسية]
* [http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/ بيانات الأمن والسلامة لعديد من المواد الكيماوية]
* [http://www.flinnsci.com/search_MSDS.asp بيانات الصحة والسلامة]
* [http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ قاعدة بيانات الكيمياء وتتضمن بيانات أساسية ومعلومات عن السموم]
* [http://www.allchemicals.info/ قاموس الكيمياء]
* [http://www.cci.ethz.ch/index.html صور ومقاطع فيديو لبعض التكنيكات والتجارب]
 
{{علوم طبيعية}}
{{فروع الكيمياء}}
 
[[تصنيف:كيمياء|*]]
 
{{وصلة مقالة جيدة|sr}}
{{وصلة مقالة مختارة|fo}}
{{وصلة مقالة مختارة|sl}}
{{وصلة مقالة مختارة|zh-yue}}
 
[[af:Chemie]]
[[am:የጥንተ ንጥር ጥናት]]
[[an:Quimica]]
[[ar:كيمياء]]
[[arc:ܟܝܡܝܐ]]
[[arz:كيميا]]
[[as:ৰসায়ন]]
[[ast:Química]]
مستخدم مجهول