الفرق بين النسختين بتاع «كركيعان»

تم إزالة 515 بايت ،  قبل 8 سنوات
الرجوع فى التعديل 393202 بتاع دانيال96 (نقاش)
(الرجوع فى التعديل 393202 بتاع دانيال96 (نقاش))
<ref name="عصرایران">[http://www.asriran.com/fa/news/177165/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 منصور آل کثیر،قاسم. آئین گرگیعان در بین عرب‌های خوزستان. سایت تحلیلی خبری عصر ایران]</ref> <ref>روزنامه كيهان، شماره 18911 به تاريخ 7/7/86، صفحه 3 (اخبار كشور) </ref> <ref>[http://e.gov.kw/News/KUNAMoreNews_Eng.aspx?NewsId=58396]</ref>
<ref name="عصرایران" /> <ref>قاسم منصور آل کثیر، جريده روزگار 23/5/90 ، صفحه الميراث الثقافي </ref>
<ref name="انسان شناسی و فرهنگ" /> <ref>گرگيعان يا قاشق زني در خوزستان، روزنامه كيهان، شماره 20004 به تاريخ 29/5/90، صفحه 11 (شهرستانها) </ref><ref>تاریخ 1389/07/21 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) </ref> <ref>[http://www.afarinesh-daily.com/afarinesh/News.aspx?NID=71063 آفرينش]</ref> <ref>[http://www.jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100915740719 جام‌جم آنلان]</ref>
 
 
17

تعديل