ms-2
Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf yang sederhana dalam Bahasa Melayu.